თანხმობა პირადი მონაცემების დამუშავებაზე

კონფედენციალურობა

კომპანია იღებს პასუხისმგებლობას, რომ მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პირადი ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და არ ექვემდებარება მესამე პირისთვის გადაცემას. (გარდა სატრანსპორტო კომპანიისა, რომელიც მოგაწვდით შეკვეთას და რომელიც ვალდებულია დაიცვას ასეთი ინფორმაციის კონფიდენციალურობა).


საიტი არ შეინახავს თქვენი ელექტრონული ბარათების მონაცემებს, რადგან თქვენ ბარათის მონაცემები შეგყავთ მბანკის გვერდზე, რომელზეც საიტი გადაგამისამრთებთ და რომელიც წარმოადგენს დამოუკიდებელ ელექტრონულ გვერდს.


საიტზე შესვლისას, ხდება იმ ინფორმაციის შეგროვება, რომელსაც აგზავნის თქვენი ბრაუზერი(OPERA,MOZILLA თუ სხვა..) . ეს შეიძლება იყოს ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი კომპიუტერის IP მისამართი, ბრაუზერის ვერსია, საიტზე გატარებული დრო, შემოსვლის საათები, ნანახი გვერდები. საიტის სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავებისას არ გამოიყენება თქვენი საიდენტიფიკაციო მონაცემები.


კომპანია ნამდვილად აფასებს თქვენს ნდობას, რომ თნხმობა განაცხადეთ პერსონალური ინფორმაციის მოწოდებაზე, შესაბამისად, ინფორმაცია იქნება დაცული.


აღნიშნული პოლისი შესაძლოა შეიცვალოს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, აქიდან გამომდინარე, მიაქციეთ მას ყურადღება. ცვლილებები ძალაში შედის მისი ispace.ge-ზე გამოქვეყნებისთანავე და აქვს სამართლებრივი ძალა.