Watch ხრიკები

როგორ გამოვიყენოთ ხელის ჟესტები (Hand Gestures) Apple Watch-ზე?

Watch ხრიკები

როგორ დავამატოთ სირბილის ფორმის მაჩვენებლები Apple Watch-ის Workout ეკრანზე?

Watch ხრიკები

Apple Watch Ultra: როგორ გავააქტიუროთ ღამის რეჟიმი?

Watch ხრიკები

როგორ მოვიქცეთ, თუ Apple Watch-ზე არ მუშაობს შეტყობინებები და საკონტროლო ცენტრი?

Watch ხრიკები

როგორ გამოვრთოთ აპლიკაცია watchOS 8-ში?

Watch ხრიკები

როგორ ჩავრთოთ ვარდნის ამოცნობა Apple Watch-ზე?

Watch ხრიკები

როგორ აღვადგინოთ Apple Watch?

iPhone Watch ხრიკები

როგორ მივიღოთ შეტყობინებები Apple Watch–ის მუხტის შესახებ iPhone-ზე?

iPhone Watch ხრიკები

როგორ აღვადგინოთ Apple Watch iPhone-ის გამოყენებით?

Watch ხრიკები

როგორ გამოვრთოთ “Time to Stand” შეხსენებები Apple Watch-ზე?